MEDIACJA -NIEŁATWE ZADANIE

Na do­datek mediacja wydaje się niełatwym zadaniem i można sądzić, że krewniak obu grup działania, który nie ma szczególnych ambicji w dziedzinie życia publicznego z satysfakcją ustąpi miejsca jednemu z „wielkich”. Czyniąc tak, a następnie pomagając mu w zbożym dziele mediacji, za­skarbia sobie jego sympatię na przyszłość.Wprawdzie można sobie wyobrazić rozstrzy­gnięcie mniej gwałtownego sporu również i bez pomocy mediatora, tym niemniej przypadki ta­kie zdarzają się niezmiernie rzadko. Ndendeuli nie znają specjalnego terminu dla oznaczenia tej roli, ale z łatwością można wyróżnić ją, ob­serwując posiedzenie. Mediator dochodzi do gło- , su zazwyczaj po przedstawieniu przez strony I ich stanowiska i następnie działa jako tarcza ś chroniąca przed bezpośrednim starciem obu grup działania, a jednocześnie oddziaływuje w kierunku współpracy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!