MAŁE WIOSKI

Podczas pobytu E. Colson ludność Wyżyny Tonga wynosiła około 100 000 osób, przy czym liczba ta ma tylko przybliżoną wartość. Między mnymi dlatego, że brak organizacji plemiennej sprzyjał stopniowemu przechodzeniu w rejo­nach pogranicznych od dialektów właściwych dla ludzi Tonga do dialektu grup sąsiednich, jak np. Tonga Doliny czy Ila.Małe wioski, liczące do 100 mieszkańców, ma­ją różną strukturę począwszy od zbioru rozpro­szonych gospodarstw do zwartych osad. Kilka wiosek, najwyżej osiem, tworzy sąsiedztwo zwa­ne masi lub tusi. Często sąsiedztwa nie są od- graniczone w jakiś wyraźny sposób, a ich wspó – praca w systemie tradycyjnym ma przede wszystkim charakter obrzędowy. Na tym pozio­mie’ organizacji terytorialnej nie było jakiejś ustalonej władzy politycznej, chociaż, jak póź­niej zobaczymy, wspólne życie obrzędowe wy­twarzało pewne zalążkowe formy władzy pu­blicznej.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!