ŁATWE UZYSKANIE ZGODY

Ponieważ zgodę taką łatwo jest uzyskać, to .jeżeli dochodzi do cudzołóstwa powodem jest nie pożądanie seksualne, ale atak na prestiż małżonka. Przy trudnościach w uzyskaniu i ma­gazynowaniu nadwyżek żywności i słabym roz­woju własnej wytwórczości, posiadanie kobiety jest tu jednym z podstawowych źródeł prestiżu mężczyzny i zarazem dobrem, które najłatwiej mu odebrać. Zresztą idzie tu nie tyle o samo po­siadanie kobiety, ile o wyzwanie rzucone mężo­wi poprzez naruszenie jego uprawnień małżeń­skich. Dalszą przyczyną ułatwiającą powstawa­nie sporów tego typu jest niesformalizowany przebieg ślubu i rozwodu, co sprawia, że często sytuacja danej kobiety może być odmiennie in­terpretowana przez spierające się strony.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!