KRWAWA POMSTA

Wprawdzie brytyjska administracja kolonialna doprowadziła do wy­eliminowania zwyczajowej krwawej pomsty tak między poszczególnymi grupami krewnych, jak i społecznościami lokalnymi, tym niemniej wspomnienie tych środków samopomocy wpły­wa hamująco na jednostki pragnące naruszyć cudze uprawnienia oraz wzmaga dążenia do szybkiej rekoncyliacji, gdy już doszło do na­ruszenia. Niezależnie od wyeliminowania zwy­czaju krwawej pomsty utrzymuje się nadal stan otwartej wrogości wobec osób naruszających cu­dze prawa, a pokrzywdzeni aktywnie pokazują swoje niezadowolenie. Ale powiązania pomiędzy poszczególnymi grupami krewnych, przecinają­ce podziały genealogiczne i klanowe, występują­ce na poziomie społeczności lokalnej, oraz groźba zerwania stosunków współpracy pomiędzy są­siadami i wewnątrz rodziny —to dwa zasadni­cze czynniki sprzyjające dążeniu obu stron do pokojowego rozwiązywania konfliktu.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!