KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA ŁADU

Konieczność zachowania ładu wewnątrzgrupowego i uniknięcia waśni jest zresztą fragmen­tem zasady nakazującej dążyć do zapewnienia ładu w stosunkach między ludźmi, a także mię­dzy nimi i światem nadprzyrodzonym. Zasada ta daje się zauważyć w postępowaniu wszyst­kich tych ludów zbieracko-łowieckieh, o któ­rych istnieją informacje na temat stosunku gru­py do sporów i naruszania reguł. Jej przykła­dem jest urządzanie pojedynków podczas świą­tecznych ceremonii Australijczyków, zbiorowy samosąd nad zabójcą, któremu nie udało się zaspokoić swoją ofiarą krwi boga Semangów.

 

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!