KONIECZNE OKREŚLENIE STOSUNKU

Typ Jir-Joront jest jednak nieco bardziej skomplikowany. Konieczny tu jest albo brak określonego stosunku między np.’ AC i BD, albo jego obustronność (równość), albo wprowadze­nie osób dodatkowych, wobec których relacje są asymetryczne — stąd przedstawione na wy­kresie różne możliwe warianty modelowe. Una­ocznia to słuszność hipotezy, że gdy między ludźmi zaczynają wchodzić w grę stosunki asy­metryczne, to powstaje szansa, że jedna z osób uzyska przewagę nad wszystkimi innymi. Zrozumienie charakteru jednostkowego kie­rownictwa pierwotnej grupy koczowników ułat­wiają obserwacje C. Levi-Straussa, dotyczące Indian Nambikwara. Choć pod względem go­spodarczym wypadałoby ich zaliczyć do społecz­ności bardziej rozwiniętych, z uwagi na sezono­wą uprawę ziemi, to jednak pod innymi wzglę­dami zbliżają się do ludów omawianych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!