KLASYCZNA WERSJA PARTNERSTWA KLANOWEGO

Klasyczna wersja partnerstwa klanowego u Tonga ma charakter stały. Nikt nie umie po­wiedzieć o genezie całego systemu, który wiąże w rezultacie wszystkich mieszkańców kraju. Klany różnią się zresztą liczbą swoich partne­rów, ale jeśli wyrysować mapę wszelkich przy­jętych powiązań, wówczas okazuje się, że nie ma takiej grupy klanów, która nie miałaby powią­zania z innymi. Te łańcuchy partnerstwa przy­pominają wielce skomplikowaną mapę wzajem­nej sympatii, jaka może być wyrysowana w od­niesieniu do małych grup społecznych.Wzajemne przenikanie się różnych zasad określających przynależność społeczną jednost­ki znajduje u Tonga wyraz w fakcie, że każdy człowiek należy wprawdzie do grupy krewnych poprzez swoją matkę, ale jest również związany z matrylinearną grupą, do której należy jego ojciec.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!