JEDNA Z WSPÓLNYCH CECH

Jedną z cech wspólnych dla wszystkich ludów Tonga, niezależnie czy mieszkają na Wyżynie (Plateau Tonga), czy w dolinie rzeki Zambezi (Valley Tonga), jest system czternastu klanów, do jednego z których należy każda jednostka poprzez swoją matkę. Każdy klan ma kilka nazw własnych, jest jednostką egzogamiczną;  jego członkowie mieszkają w różnych miejsco­wościach leżących na terytorium zajmowanym przez Tonga. System klanowy jest uważany i a podstawową cechę ich organizacji społecznej, co | wiąże się z tym, że można zmienić miejsce za­mieszkania, odległość może doprowadzić do zmiany w przynależności do grupy, praktycznie współdziałających ze sobą krewnych, ale jedy- i na rzecz nie ulegająca zmianom to przynależ­ność klanowa.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!