INTERWENCJA W ZACHOWANIE

Wprawdzie zmarli przodkowie, jak to już by­ło przedtem powiedziane, nie interweniują bez­pośrednio w społeczne zachowania się żyjących, tym niemniej, sankcjonowany groźbą sprowa­dzonego przez nich nieszczęścia, kult przodków obu grup znakomicie sprzyja utrzymaniu się więzi społecznych. Jednostka nie traci bowiem poczucia istnienia więcej niż jednej zasady lo­jalności. Wobec wielożeństwa, poszczególne ro­dziny i składające się z kilku takich rodzin gos­podarstwa stanowią punkt przecięcia się różno­rakich związków pokrewieństwa, przebiegają­cych wśród całej społeczności Tonga (jeśli wziąć pod uwagę również i system klanowy).

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!