INNE SYTUACJE

Sytuacje, w których dochodzi do głosu tak czy inaczej wyrażona sankcja grupy społecznej łub jej delegata, można z grubsza uporządkować następująco: jest jednostka A, która wykonuje szereg czynności nakierowanych na siebie, na innych członków grupy, na jej materialne i spo­łeczne otoczenie. Do reakcji grupy dojdzie, jeśli A naruszył swym zachowaniem jakąś usankcjo­nowaną w tym względzie regułę. Spośród zacho­wań A względem innej jednostki B niektóre z nich wywołują reakcję ze strony grupy i to niezależnie od oceny wyrażonej przez B. Tak np. kazirodztwo wywołuje reakcję negatywną niezależnie od tego, czy zostało dokonane ze zgo­dą partnera, czy też na nim wymuszone, nieza­leżnie od tego, czy czuje się on (ona) z tego po­wodu poszkodowany, czy też nie. To nie wy­czerpuje jeszcze wszystkich możliwości.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!