INNE PODŁOŻE STOSUNKÓW

Stwierdzany przez M. Meggitt negatywny stosunek australijskich Jir-Joront do władzy ma mieć inne podłoże. Podczas gdy w przytoczo­nych powyżej przypadkach wzajemne relacje, przynajmniej między dorosłymi mężczyznami, można określić mianem równości, to w przypad­ku rozwiniętych australijskich systemów po­krewieństwa i związanych z nimi przywilejów i obowiązków, każdy jest w stosunku niższości lub wyższości z każdym. Jednakże sumy osób, z którymi się jest w relacjach niższości lub wyż­szości, mają być sobie równe. Sytuacje te można przedstawić za pomocą prostych schematów, gdzie strzałka oznacza kierunek wyższości po­zycji, a litery poszczególne jednostki.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!