FUNKCJA NACZELNIKA

Wszyscy człon­kowie społeczności łączyli się również dla od­prawiania obrzędów oczyszczających, kiedy to obcy zmarł w granicach rejonu, albo gdy ziemia został zbrukana krwią przelaną wskutek morderstwa. Wszyscy muszą również wziąć udział w pogrzebie któregoś z członków społeczności.” Funkcja naczelnika wioski wydaje się mieć charakter pośredni pomiędzy zinstytucjonalizo­waną władzą a nieformalnym przywództwem. Świadczy o tym możność podejmowania decyzji i wydzielenia się urzędu, który jest powierzony jednej osobie i przekazywany w czasie następ­com, przy jednoczesnym kierowaniu wioską za przyzwoleniem kierowanych. Albowiem każdy może się zbuntować, a bunt nie ma charakteru wystąpienia przeciwko ciału publicznemu, ale przeciwko „naczelnikowi” jako jednostce, jego prywatnym stronnikom, którymi przede wszy­stkim będą jego krewni.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!