FORMUŁOWANE WZORCE

Dlatego wzorce są przeważnie for­mułowane mało precyzyjnie i pozostawiają margines dla różnorodnych interpretacji. Mówi się, że małżeństwo jest nieważne, jeśli teściowie nie dostali od strony pana młodego odpowied­niej płatności ślubnej. Ale wielkość, wartość tej płatności bynajmniej nie jest ustalona. Po uporczywych pytaniach etnografa pada wre­szcie odpowiedź: „To wszystko zależy od tego, ile można wydobyć od zięcia i od siły, z jaką zięć może się przed tym opierać”. Zamiast ustalonych wzorców zawartych w przekazywanej ustnie tradycji, Ndendeuli sto­sują raczej pragmatyczną koncepcję rozstrzy­gnięć zawartych w ramach pewnego zakresu rozwiązań sporu uznawanych powszechnie przez nich za rozwiązania „rozsądne”. Sam jed­nak fakt, że jakieś rozwiązanie, np. wysokość odszkodowania, pozostaje w granicach rozwią­zań „rozsądnych” nie wystarcza dla zastosowa­nia w danej konkretnej sprawie.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!