DROGA DO ZROZUMIENIA

Pozwala jedynie na „zrozumienie” sprowadza­jące się do ustalenia, jakie znaczące całości ma­ją być poddane procesowi tłumaczenia nauko­wego. W tym przypadku tłumaczenie polega na ustaleniu, jakie czynniki rzeczywiste skłaniają do wiary, konformizmu zachowań wobec naka­zów wiary itd. Dla każdego przebiegu uwarun­kowania przez układ symboliczny tłumaczenie winno wskazać paralel,ne uwarunkowania rze- rzywiste, na podstawie których tamte ,„kulturo­we”, doszły do skutku. Pozorność uwarunkowań kulturowych polega na tym, że dają się one zre­dukować do psychicznych wyobrażeń i przeżyć jednostki oraz do pewnych określonych stanów społecznych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!