DOTKLIWA KARA

Jest to kara dość dokuczliwa, szczególnie w porze deszczowej. Z opisu można sądzić, że uczestnicy wierzą w to, iż realizują wolę sił nadprzyrodzonych, że są tylko wykonawcami ich woli. Nie zmienia to jednak faktu, że za­miast oczekiwać na pewne zewnętrzne objawy gniewu Molimo (jak np. grzmoty Karei), sami egzekwują sankcję.Trzeci mechanizm ma charakter pośredni, kiedy to działanie społeczne pojawia się dopiero w pewnym stadium procesu naruszania i przy­wracania równowagi w stosunkach ze światem nadprzyrodzonym. Tak jest właśnie w przypad­ku zabójstwa u Semangów.Całość reguł zawartych w systemie kulturo­wym, tak przecież homogenicznym u ludów zbieracko-łowieckich, jest przekazywana jed­nostkom w procesie wychowania, który czasem tylko przybiera formy inicjacji, charaktery­stycznej dla nieco bardziej rozwiniętych lu­dów.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!