DLA WYJAŚNIENIA

Parę słów wyjaśnienia. Grupa może kontro­lować zachowanie jednostki w oparciu o wzorce, których sama nie wymyśliła, ale zostały jej przekazane i wówczas proces 1 odbywa się na zewnątrz grupy, a proces 2 przebiega pomiędzy stanowiącym a kontrolującym. Tak jest np. w przypadku policji, której zawodowym obowiąz­kiem jest kontrola spełniania wzorców usta­nowionych przez prawodawcę. Dalej, proces 2 nie musi zmierzać do poinformowania o wzor­cach osoby, której zachowanie jest kontrolowa­ne. W krańcowym przypadku panujący nad kon­trolowanym, stanowiący wzorzec i kontrolujący to jedna i ta sama osoba (pan wioski, ojciec ro­dziny) i proces 2 może w ogóle nie przebiegać. Wreszcie, w konkretnych sytuacjach mogą rów­nież nie nastąpić dalsze procesy porównania i korekcji.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!