CZĘSTY POGLĄD

Często można spotkać się z poglądem, że tylko znikoma ilość reguł jest w społeczeństwach naj­prostszych sankcjonowana przez negatywną re­akcję zbiorową. Wydaje się to nieporozumie­niem, wynikającym z niezrozumienia warun­ków, w jakich dochodzi do reakcji. Hoebel zwrócił uwagę na instytucję „kulturowego re­cydywisty”. Zazwyczaj jest tak, że osobnik do­rosły (zsocjalizowany), który przekracza paro­krotnie jeden z zakazów lub ma skłonność do częstego naruszania różnych reguł, choćby mniej ważnych, jest karany przez Zbiorowe działanie grupy. Fakt ten można określić jako przejaw działania zasady gradientu reakcji pu­blicznej. Przyjmuje ona dwie postacie. W pierw­szej, pewna ilość naruszeń reguł wyzwala sank­cję zbiorową, i tak jest np. u Eskimosów w przypadku niepoprawnego kłamcy, zabójcy czy świętokradcy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!