Kategoria: Wiedza na temat ciąży

Przeciwciała w organizmie matki

Oczywiście, wiadomo było, że małżeństwa o różnych grupach krwi traciły swoje potomstwo tylko w pewnych sytuacjach znanych jako wynik choroby hemolitycz- nej. Dopiero w latach czterdziestych XX wieku naukowcy wykazali, że główną przyczyną choroby hemolitycznej

Niezgodność serologiczna

Niezgodnością serologiczną określamy stan, w którym w krwinkach czerwonych ojca występuje antygen nie spotykany w krwinkach matki. W takich sytuacjach potomstwo dziedziczy cechy krwi ojca, które w organizmie matki spowodują powstanie przeciwciał. Przeciwciała te uszkadzają

Niebezpieczeństwo,ale niezbyt duże

Niebezpieczeństwo jest, ale niezbyt duże, zwłaszcza że powstały nowe perspektywy zapobiegania konfliktom serologicznym. Przyjmuje się, że wśród małżeństw z niezgodnością czynnika Rh, a więc gdy kobieta ma czynnik Rh ujemny, a mężczyzna Rh dodatni, których

Ustalenie przyczyn

Lekarz musi ustalić przyczynę bólów, krwawień lub innych objawów, z którymi zgłasza się pacjentka. We wczesnej ciąży ważne jest przede wszystkim stwierdzenie, czy nie występuje ciąża pozamaciczna, która zawsze wymaga operacji. Gdy poronieniem zagrożona jest

Rozpoczęcie wydalania płodu jest początkiem porodu

Rozpoczęcie wydalania płodu jest początkiem porodu. W okresie ciąży wraz z rozwojem płodu powiększa się macica zawierająca jajo płodowe. Powiększanie to następuje zarówno przez rozciąganie mięśnia macicy przez rosnący płód, jak również przez powiększanie się

Postęp porodu

Aby należycie ocenić postęp porodu, przyjęto jego podział na poszczególne okresy. Okres porodu jest podzielony na dwa podokresy: okres rozwieranie się przede wszystkim ujścia wewnętrznego macicy, okres rozwierania się ujścia zewnętrznego macicy; w tym okresie porodu rodząca

Obserwacja przez personel położniczy

Okres porodu rozpoczyna się z chwilą urodzenia płodu, a kończy w momencie urodzenia tzw. popłodu łożyska wraz z błonami płodowymi. Okres ten nazywa się także łożyskowym. Przebiega on na ogół bezboleśnie dla rodzącej. Podczas III

Zespoły pomocnicze

Około 10% porodów przebiega z powikłaniami wymagającymi interwencji ze wskazań życiowych matki lub płodu. Stanowią one tak zwaną patologię położnictwa. W tych przypadkach ciąża i wszechstronna diagnostyka przebiegu porodu ma wielkie znaczenie, a ewentualna interwencja

Sterowanie porodem

Dla przebiegu porodu decydujące znaczenie mają następujące czynniki: siły wydalające, kanał rodny oraz wielkość płodu. W momencie porodu na opór kanału rodnego i kształt płodu wpływać nie można. Natomiast jest możliwe wpływanie na siły wydalające,

Tkanki miękkie kanału rodnego

Tkanki miękkie kanału rodnego ulegają wtedy znacznemu rozciągnięciu, co jest odczuwane jako silny ból. Jednak nie wszystkie kobiety w czasie porodu odczuwają ból w jednakowym stopniu. Zależy to od wielu czynników, z których najistotniejsze są: