Kategoria: Trudne dziecko

JAK BIOLOGIA I DOŚWIADCZENIA KSZTAŁTUJĄ USPOSOBIENIE?

Jak świat światem, mądrzy rodzice wiedzieli, iż dzieci przychodzą na świat obdarzone niepowtarzalną osobowością, a filozofowie i naukowcy przez całe stulecia obserwowali różnice w ich charakterach i czynili wiele starań, by je wytłumaczyć. Ludzie badają temperament

SKRÓCONA HISTORIA BADAŃ NAD TEMPERAMENTEM

Historii zrozumienia ludzkiej osobowości i temperamentu nie cechuje stały postęp. Niektóre poglądy cieszące się w przeszłości wielkim uznaniem, teraz wydają się nam śmieszne, natomiast te, które uznajemy dzisiaj za słuszne, być może w przyszłości zostaną

Odkrycia i błędy nauk przyrodniczych

Ukryte tajemnice temperamentu, osobowość, a nawet cnoty, liały – wedle ówczesnych przekonań – odciskać piętno na ludz- im ciele. Naukowcy wzięli się zatem do pracy wyposażeni j wagi, miary, wykresy i grafiki, mając nadzieję na

Osobowość introwertyczna i ekstrawertyczna

Choć odniesienie to nie jest dokładne, jednak pojęcia Junga będą przydatne do określenia dwóch typów dzieci, omawianych w tych książkach (Wrażliwe dziecko, Trudne dziecko). Dziecko wrażliwe ma wiele wspólnego z jungowskim introwertykiem, podczas gdy uciążliwe

POMIAR TEMPERAMENTU

Obserwacje i pomiary temperamentu są niezwykle skomplikowane, znacznie bardziej niż w przypadku innych cech wrodzonych, takich jak kolor oczu i kształt głowy. Trudno nam powiedzieć, czy dane dziecko jest agresywne i zawzięte z powodu swych

Rozwój dzieci Jero- me Kagan

Psycholog i ekspert w dziedzinie badań wraz ze swymi współpracownikami prowadził wiele badań mających na celu porównanie zahamowań lub tendencji do podejmowania aktywności u dzieci. Kagan obserwował zachowanie czternastomiesięcznych dzieci i ich matek w pomieszczeniu

Impulsywne zachowania

Osoby, u których poziom serotoniny jest niski, mają większą skłonność do okazywania złości. Badania przeprowadzone na grupie więźniów dowodzą, że u osób skazanych za brutalne przestępstwa poziom serotoniny w mózgu jest niski; podobnie rzecz się

Wyodrębnienie wpływu materiału genetycznego od wpływu środowiska

Bliźnięta dają nam jedyną w swoim rodzaju szansę przyjrzenia się oddziaływaniu biologii i środowiska. Na bliźniętach przeprowadzono wiele badań polegających na obserwowaniu ich zachowań i usposobienia oraz na określeniu, w jaki sposób bliźnięta jednojajowe różnią

Określenia stopnia wpływu środowiska

W eksperymentach biorą udział pary rodzeństwa, które wychowały ¡ię razem w normalnych rodzinach, toteż każde dziecko ma lokładnie takie same doświadczenia życiowe jak jego brat czy liostra. Jeśli zatem bliźnięta jednojajowe wykazują więcej po- lobieństwa

Gen D4DR

Determinuje wrażliwość komórek mózgowych na enzym dopaminę, czyli związek chemiczny występujący w mózgu, a odpowiedzialny za uczucie pobudzenia, snergii, podekscytowania. Gen ten występuje w dwóch formach: ¡eden w dłuższej sekwencji DNA w jednym segmencie, a