BODZIEC W PODEJMOWANIU DECYZJI

Oczywiście w pierwszej z zaatakowanych wio­sek porwano by nie tylko kobiety i dzieci Elan­dów, lub należące do tego klanu.Wówczas doszłoby do wciągnięcia w spór nowych grup rodowych. Walczyłyby one o od­zyskanie swoich kobiet i dzieci z zaborcami, ale również domagałyby się pomocy w wykupie od tej grupy, której członek był zabójcą i bezpo­średnim sprawcą zatargów sąsiedzkich.Kobiety, które dziś pozostają w gospodars­twach mężczyzn, w dawnych czasach, na pierw­szą wieść o zatargu uciekłyby do swoich, zabie­rając z sobą dzieci. Pogarda, prześladowanie, a nawet możliwość zabójstwa z rąk podnieco­nych piwem mężczyzn były tego przyczyną. Można się spodziewać, że stanowiło to jedno­cześnie jeszcze Większy bodziec do podejmowa­nia przez niektórych „powinowatych” drugiej strony odpowiednich działań na rzecz pojedna­nia.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!