BEZPOŚREDNIO POKRZYWDZONA STRONA

Jeśli dochodzi do sprawy, to cudzołoż­nik lub cudzołożnica muszą płacić odszkodowa­nie zarówno współmałżonkowi i jego krewnym, jak i powinowatym partnera, jeśli tamten rów­nież pozostaje w stanie małżeńskim. Trzeba bo­wiem zaznaczyć, że strona bezpośrednio po­krzywdzona dostaje tylko część odszkodowania dla siebie. Jeżeli strony chcą kontynuować mał­żeństwo, winny musi wydać specjalne święto, podczas którego honoruje współmałżonka i jego krewnych. Wspólna uczta ma za zadanie odno­wienie wzajemnych więzi.Często zdarza się, że para kochanków przyła­pana na gorącym uczynku ginie z ręki zazdroś­nika. W takim przypadku rodziny ofiar bynaj­mniej nie uważają zabójstwa za usprawiedli­wione i biorą odwet. Uważają, że mąż powinien przynajmniej próbować zebrać odszkodowanie przed chwyceniem za broń.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!