BEZPOŚREDNIE ZAINTERESOWANIE

Bezpośrednio zainteresowani, rozszerzając gru­py działania, sięgając po coraz to bardziej od­dalonych w strukturze pokrewieństwa stronni­ków, aż w którymś momencie zakresy obu grup się skrzyżują i w sprawę zostaje wciągnięta oso­ba w równym stopniu spokrewniona z obydwo­ma grupami. Gdyby społeczeństwo (było podzie­lone na wykluczające się grupy solidarności ro­dowej, taki stan rzeczy nie byłby możliwy. Wa­runkiem koniecznym dla powstania procesu roz­szerzania się i krzyżowania grup działania, a w efekcie pojawienia się funkcji mediacji, jest jed­nak skorelowanie obowiązików i uprawnień spo­łecznych z więzami pokrewieństwa.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!